Fitjarposten er en lokalavis for Fitjar på Stord i Sunnhordland. Hovedspråket er som ellers på Stord, nynorsk. Hovedformålet med avisen skal være å fokusere på alt det positive som skjer i og rundt Fitjar. Den har naturlig nok hovedfokus på Fitjar kommune, det lokale næringslivet og kulturlivet i bygda. Det er videre viktig for Fitjarposten at nyhetssakene skal ha en positiv vinkling og de ønsker å fremheve hvor fint det er å bo i Fitjar kommune.

Den primære målgruppen er som avisen sier selv «Ei nettavis for Fitjarfolk». Dette inkludere både innbyggere som bor i bygda, samt fraflyttede som ønsker å holde seg oppdaterte på hjembygda. Ettersom det er omtrent 80 % av det totale befolkningstallet som følger avisen på Facebook, kan trygt konklusjonen trekkes at det er en populær avis i lokalsamfunnet. Den ene av de to faste journalistene har til og med skrevet for Fitjarposten da hun gikk på ungdomsskolen og vendte som 24-åring tilbake til Fitjar og ble ansatt. Ellers så bærer de mest populære sakene i arkivet preg av en interesse blant Fitjarfolket for friluftsliv, kultur og julefeiringer. I de fleste tilfeller er det vel stor enighet om at dette er gladsaker og i så måte treffer vinklingen målgruppen sin godt.

Historien til Fitjarposten

Fitjarposten ble stiftet 2. november 2005. Da avisen ble grunnlagt var det i tradisjonell papirutgave med omtrentlig månedlige utgivelser. I tillegg fantes det også en daglig oppdatert nettavis. Etter få år så strakk ikke lenger midlene til å holde på den daglige oppdateringen og nettversjonen gikk over til å speile den allerede utgitte papirutgaven. Etter hvert fikk tradisjonelle trykte medier som kjent stadig økt konkurranse fra gratis nyhetskanaler på nettet. Dette førte til at papirutgaven av Fitjarposten ble lagt ned og alt fokus ble rettet mot nettavisen. Helt fra grunnleggelsen av Fitjarposten har det vært en gratisavis og avisen har vært i stand til å hente inn nok reklameinntekter til å få dekket driften. Ettersom lesevanene har endret seg og folk flest har gått over til å lese avisen på mobil, så var det også behov for en større endring av formatet og gjøre avisen mer tilpasset mobilbruk. Etter blant annet denne omleggingen så forsvant også en større andel av annonseinntektene grunnet praktiske løsninger av formatet og Fitjarposten var i 2018 nødt til å ta betalt for abonnement for første gang. Likevel holder Fitjarposten fast ved sin profil og skal være en frisk, positiv og glad avis for Fitjarfolk.

  • Fra papirutgave til nett
  • Sammenslåing med Stord24

I 2017 ble det startet ny avis på øya Stord, denne gangen på sørsiden av øya. Stord24 så dagens lys. Denne nye avisen vokste hurtig og mot slutten av 2017 ble det kunngjort at Stord24 skulle overta driften av Fitjarposten fra og med 2018. Det kommer frem at daværende redaktør i Fitjarposten, Håkon Hartvedt ønsker å trappe ned og det er behov for at noen skal kunne overta den daglige driften av avisen. Ettersom begge avisene har tilhørighet på samme øy, er det dermed ganske naturlig at avisene får et tettere samarbeid. Redaktør for Stord24 Jonas Sætre blir etter sammenslåingen også redaktør for Fitjarposten og håper på positive synergieffekter, særlig ettersom annonseringen vil nå et langt bredere publikum. Innholdsmessig vil det ikke bli endringer som følge av sammenslåingen og leserne vil kun merke positive endringer, om noen, tror den påtroppende redaktøren. Selv om leserne nå må betale for tilgang på Fitjarposten, så er tilbudet utvidet til å inkludere tilgang også til Stord24. Dette gjør at abonnementene nå får tilgang til nyheter fra hele øya Stord. Gjennom betalingsordningen håper redaktør Jonas Sætre at det skal finnes et grunnlag for en aktiv lokalavis med viktige og nyttige saker fra Fitjar.

  • Redaktør: Jonas Sætre
  • Journalist: Ingrid Hovstad
  • Journalist: Kjetil Rydland